Donatori, prijatelji, mediji,…

Donatori po Natječaju 2021.:

1. Grad Zagreb
Prijavili smo se na Natječaj u 2021. za programe:
– „SKRB O NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA“ – odobreno 9.000,00 kn (6.800,00 kn za sterilizaciju/kastraciju pasa, 2.200,00 kn Čip i bjesnoću pasa)
„SPRIJEČIMO PATNJU – STERILIZACIJA/KASTRACIJA ULIČNIH MAČAKA” – odobreno 9.000,00kn (za sterilizaciju/kastraciju mačaka)

Donatori:

1. Protopixel d.o.o.
2. ZOoCITY
3. Unitfly d.o.o.

Donatori usluga:

1. ZMAJDVOR D.O.O.
2. infoNET
3. Veterinarska ambulanta “VET-svijet”
4. Veterinarska ambulanta „Buba“

Prijatelji udruge:

1. infoNET
2. ZMAJDVOR D.O.O.
3. Veterinarska ambulanta “VET-svijet”
4. Veterinarska ambulanta „Buba“
5. Udruga Vita
6. ZEU Prijatelji životinja i prirode
7. Udruga Vis Vitalis
8. Udruga S.O.S. Cat

Mediji:

1. Večernji list